Tử Vi 2016 Tuổi Dậu

Xem Tử Vi năm 2016: Ất Dậu 72 Tuổi – Âm Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Ất Dậu 72 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 13-2-1945 đến 01-2-1946) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Bất Động Minh Vương Tướng tinh: Con cua Con dòng : Hắc Đế, phú quý

Xem Tử Vi năm 2016: Đinh Dậu 60 Tuổi – Âm Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Đinh Dậu 60 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 31-1-1957 đến 17-2-1958) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc Thanh Kim Lapis Tướng tinh: Con Khỉ Con dòng: Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn

Xem Tử Vi năm 2016: Kỷ Dậu 48 Tuổi – Âm Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Kỷ Dậu 48 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 17-2-1962 đến 05-2-1970) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Thạch Anh Ưu Linh Xanh Tướng tinh : Con Thỏ Con dòng: Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG:

Xem Tử Vi năm 2016: Tân Dậu 36 Tuổi – Âm Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Tân Dậu 36 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 15-2-1981 đến 24-1-1982) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Thạch Anh Khói Tướng tinh: Con Cua Con dòng: Hắc Đế, phú quý MẠNG: Thạch lựu

Xem Tử Vi năm 2016: Quý Dậu 24 Tuổi – Âm Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Quý Dậu 24 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 23-1-1993 đến 09-2-1994) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Myanmar Tướng tinh: Con Đười Ươi, Con dòng: Bạch Đế, Phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim

Xem Tử Vi năm 2016: Ất Dậu 72 Tuổi – Âm Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Ất Dậu 72 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 13-2-1945 đến 01-2-1946) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Bắc Kinh Trắng Tướng tinh: Con Cua Con dòng: Hắc Đế. Từ tánh, phú quý MẠNG:

Xem Tử Vi năm 2016: Đinh Dậu 60 Tuổi – Âm Nam

Thái Ất Tử Vi 2016 : Đinh Dậu 60 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 31-1-1957 đến 17-2-1958) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Ruby Tướng tinh : Con Khỉ Con dòng: Xích Đế. Cô quạnh MẠNG : Sơn

Xem Tử Vi năm 2016: Kỷ Dậu 48 Tuổi – Âm Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Kỷ Dậu 48 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 17-2-1969 đến 05-2-1970) Vật Phẩm May Mắn: Quả Cầu Hồng Vân Tướng tinh: Con thỏ Con dòng: Huỳnh Đế,Quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Đất

Xem Tử Vi năm 2016: Tân Dậu 36 Tuổi – Âm Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Tân Dậu 36 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 15-2-1981 đến 24-1-1982) Vật Phẩm May Mắn:

Xem Tử Vi năm 2016: Quý Dậu 24 Tuổi – Âm Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Quý Dậu 24 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 23-1-1993 đến 09-2-1994) Vật Phẩm May Mắn: Cải Phát Tài Bạch Ngọc Tướng tinh: Con Đười Ươi, con dòng: Bạch Đế. Phú Quý MẠNG: Kiếm

Xem Tử Vi năm 2015: Quý Dậu 83 Tuổi – Âm Nam

QUÝ DẬU – 83 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 26-1-1933 đến 13-2-1934) Vật Phẩm May Mắn: Tranh Tứ Quý Đá Lục Yên   Tướng tinh: Con Đười ươi. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong

Xem Tử Vi năm 2015: Ất Dậu 71 Tuổi – Âm Nam

ẤT DẬU – 71 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 13-2-1945 đến 1-2-1946) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Thạch Anh Tóc Xanh   Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy

Xem Tử Vi năm 2015: Đinh Dậu 59 Tuổi – Âm Nam

ĐINH DẬU- 59 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 31-1-1957 đến 17-2-1958) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Gân Huyết Đỏ   Tướng tinh: Con Khỉ- Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi)

Xem Tử Vi năm 2015: Kỷ Dậu 47 Tuổi – Âm Nam

KỶ DẬU- 47 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 17-2-1969 đến 5-2-1970) Vật Phẩm May Mắn: Long Phụng Sum Vầy   Tướng tinh: Con Thỏ- Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Đất nhà lớn) SAO:

Xem Tử Vi năm 2015: Tân Dậu 35 Tuổi – Âm Nam

TÂN DẬU 35 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 15-2-1981 đến 24-1-1982) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy   Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Hắc Đế, Phú quý MẠNG: Thạch lựu Mộc ( Cây

Xem Tử Vi năm 2015: Quý Dậu 23 Tuổi – Âm Nam

QUÝ DẬU – 23 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 23-1-1993 đến 9-2-1994) Vật Phẩm May Mắn: Thất Tinh Trận Thạch Anh Vàng   Tướng tinh: Con Đười Ươi. Con dòng Bạch Đế, Phú quý MẠNG: Kiếm phong

Xem Tử Vi năm 2015: Quý Dậu 83 Tuổi – Âm Nữ

QUÝ DẬU – 83 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 26-1-1933 đến 13-2-1934) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Phước Lộc   Tướng tinh: Con Đười ươi.

Xem Tử Vi năm 2015: Ất Dậu 71 Tuổi – Âm Nữ

ẤT DẬU – 71 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 13-2-1945 đến 1-2-1946) Vật Phẩm May Mắn: Phật Trên Như Ý   Tướng tinh: Con Cua. Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy (Nước trong

Xem Tử Vi năm 2015: Đinh Dậu 59 Tuổi – Âm Nữ

ĐINH DẬU – 59 TUỔI- ÂM NỮ (Sanh từ 31-1-1957 đến 17-2-1958) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Ngọc Hồng Lục Bảo   Tướng tinh : Con Khỉ. Con dòng Xích Đế, cô quạnh

Xem Tử Vi năm 2015: Kỷ Dậu 47 Tuổi – Âm Nữ

KỶ DẬU – 47 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 17-2-1969 đến 5-2-1970) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Phật Đì Lạc   Tướng tinh: Con Thỏ. Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ( Đất nhà lớn)

Xem Tử Vi năm 2015: Quý Dậu 35 Tuổi – Âm Nữ

TÂN DẬU 35 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 5-2-1981 đến 24-1-1982) Vật Phẩm May Mắn: Trụ Thạch Anh Trắng   Tướng tinh: Con Cua.

Mua Hang Online