Tử Vi 2016 Tuổi Ngọ

Xem Tử Vi năm 2016: Nhâm Ngọ 75 Tuổi – Dương Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Nhâm Ngọ 75 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 15-2-1942 đến 04-2-1943) Vật Phẩm May Mắn: Ngựa Đồng Có Cánh Tướng tinh: Con Cáo, con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Dương Liễu Mộc

Xem Tử Vi năm 2016: Giáp Ngọ 63 Tuổi – Dương Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Giáp Ngọ 63 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 03-2-1954 đến 23-1-1955) Vật Phẩm May Mắn: Quan Công Đồng Nhỏ Tướng tinh: Chim Trĩ, Con dòng: Bạch Đế, phú quý MẠNG : Sa Trung

Xem Tử Vi năm 2016: Bính Ngọ 51 Tuổi – Dương Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Bính Ngọ 51 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 21-1-1966 đến 08-2-1967) Vật Phẩm May Mắn: Kỳ Lân Hoàng Long Tướng tinh: Thuồng Luồng, Con dòng: Hắc Đế, tân khổ MẠNG: Thiên hà Thủy

Xem Tử Vi năm 2016: Mậu Ngọ 39 Tuổi – Dương Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Mậu Ngọ 39 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 07-2-1978 đến 27-1-1979) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long Tướng tinh: Con Heo, Con dòng: Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Thiên thượng

Xem Tử Vi năm 2016: Canh Ngọ 27 Tuổi – Dương Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Canh Ngọ 27 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 27-1-1990 đến 14-2-1991) Vật Phẩm May Mắn: Phật Đại Thế Chí Bồ Tát Tướng tinh: Con Vượn, Con dòng: Huỳnh Đế, cô quạnh MẠNG :

Xem Tử Vi năm 2016: Nhâm Ngọ 75 Tuổi – Dương Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Nhâm Ngọ 75 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 15-2-1942 đến 04-2-1943) Vật Phẩm May Mắn: Xâu 5 Hồ Lô Tướng tinh: Con Cáo Con dòng: Thanh Đế.

Xem Tử Vi năm 2016: Giáp Ngọ 63 Tuổi – Dương Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Giáp Ngọ 63 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 03-2-1954 đến 23-1-1995) Vật Phẩm May Mắn: Long Mã Hắc Ngà Tướng tinh: Chim Trĩ Con dòng: Bạch Đế. Phú Quý MẠNG: Sa trung Kim

Xem Tử Vi năm 2016: Bính Ngọ 51 Tuổi – Dương Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Bính Ngọ 51 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 21-1-1996 đến 08-02-1967) Vật Phẩm May Mắn: Ngựa Xanh Trí Tại Thiên Lý Tướng tinh: Thuồng Luồng Con dòng: Hắc Đế. Tân khổ MẠNG: Thiên

Xem Tử Vi năm 2016: Mậu Ngọ 39 Tuổi – Dương Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Mậu Ngọ 39 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 07-2-1978 đến 27-1-1979) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Tuổi Ngọ Tướng tinh: Con Heo Con dòng: Xích Đế. Cô quạnh MẠNG: Thiên thượng

Xem Tử Vi năm 2016: Canh Ngọ 27 Tuổi – Dương Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Canh Ngọ 27 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 27-1-1990 đến 14-2-1991) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Tuổi Ngọ Tướng tinh: Con Vượn Con dòng: Huỳnh Đế, Cô quạnh MẠNG: Lộ bàn

Xem Tử Vi năm 2015: Canh Ngọ 86 Tuổi – Dương Nữ

CANH NGỌ– 86 TUỔI –DƯƠNG NỮ (Sanh từ 3 –1 –1930 đến 16 –2 –1931) Vật Phẩm May Mắn: Quan Âm Chế Hóa Hung Khí Tướng tinh: Con Vượn.

Xem Tử Vi năm 2015: Nhâm Ngọ 74 Tuổi – Dương Nữ

NHÂM NGỌ– 74 TUỔI –DƯƠNG NỮ (Sanh từ 15 –2 –1942 đến 4 –2 –1943) Vật Phẩm May Mắn: Chuỗi Thạch Anh Tinh Thể Tướng tinh: Con Cáo. Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG: Dương liễu Mộc (Cây

Xem Tử Vi năm 2015: Giáp Ngọ 62 Tuổi – Dương Nữ

GIÁP NGỌ – 62 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 3 –2 –1954 đến 23 –1 –1955) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Tiêu Tai Tướng tinh: Chim Trĩ. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Sa trung Kim

Xem Tử Vi năm 2015: Bính Ngọ 50 Tuổi – Dương Nữ

BÍNH NGỌ – 50 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 21-1-1966 đến 8-2-1967) Vật Phẩm May Mắn: Cọp Vàng Đế Gỗ Tướng tinh: Con Thuồng Luồng. Con dòng Hắc Đế, Tân khổ MẠNG: Thiên hà Thủy (Nước trên

Xem Tử Vi năm 2015: Mậu Ngọ 38 Tuổi – Dương Nữ

MẬU NGỌ – 38 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 7-2-1978 đến 27-1-1979) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Trầm Hương Tướng tinh: Con Heo. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên Trời)

Xem Tử Vi năm 2015: Canh Ngọ 26 Tuổi – Dương Nữ

CANH NGỌ – 26 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 27-1-1990 đến 14-2-1991) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Ngọc Myanmar Tướng tinh: Con Vượng.

Xem Tử Vi năm 2015: Canh Ngọ 86 Tuổi – Dương Nam

CANH NGỌ – 86 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 30-1-1930 đến 16-2-1931) Vật Phẩm May Mắn: Rùa Đồng Tướng tinh: Con Vượn – Con dòng Huỳnh Đế, Cô quạnh Mạng: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) Sao: Thái Dương:

Xem Tử Vi năm 2015: Nhâm Ngọ 74 Tuổi – Dương Nam

NHÂM NGỌ – 74 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 15-2-1942 đến 4-2-1943) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc An Lành Tướng tinh: Con Cáo – Con dòng Thanh Đế, Trường mạng Mạng: Dương liễu Mộc (Cây Dương liễu)

Xem Tử Vi năm 2015: Giáp Ngọ 62 Tuổi – Dương Nam

GIÁP NGỌ – 62 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 3-2-1954 đến 23-1-1955) Vật Phẩm May Mắn: Thất Tinh Trận Thạch Anh Tướng tinh: Con Trĩ – Con dòng Bạch Đế, Phú quý Mạng: Sa trung Kim ( vàng

Xem Tử Vi năm 2015: Bính Ngọ 50 Tuổi – Dương Nam

BÍNH NGỌ – 50 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 31-1-1966 đến 8-2-1967) Vật Phẩm May Mắn: Quan Công Hắc Ngà Tướng tinh: Con Thuồng Luồng – Con dòng Hắc Đế, tân khổ MẠNG : Thiên Hà Thủy (Nước

Xem Tử Vi năm 2015: Mậu Ngọ 38 Tuổi – Dương Nam

MẬU NGỌ – 38 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 7-2-1978 đến 27-1-1979) Vật Phẩm May Mắn: Rồng Xanh Trừ Tiểu Nhân Tướng tinh: Con Heo – Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG : Thiên Thượng Hỏa (Lửa

Mua Hang Online