Tử Vi 2016 Tuổi Thân

Xem Tử Vi năm 2016: Giáp Thân 73 Tuổi – Dương Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Giáp Thân 73 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 25-1-1944 đến 12-1-1940) Vật Phẩm May Mắn: Rồng Xanh Tướng tinh: Con Heo, Con dòng: Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy (Nước trong

Xem Tử Vi năm 2016: Bính Thân 61 Tuổi – Dương Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Bính Thân 61 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 12-02-1956 đến 30-01-1957) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Thạch Anh Tóc Vàng Tướng tinh : Con quạ Con dòng : Xích Đế, cô quạnh MẠNG

Xem Tử Vi năm 2016: Mậu Thân 49 Tuổi – Dương Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Mậu Thân 49 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 30-1-1968 đến 16-2-1969) Vật Phẩm May Mắn: Long Quy Cõng Tháp Tướng tinh : Lạc Đà Con Dòng: Huỳnh Đế, Quan Lộc MẠNG : Đại

Xem Tử Vi năm 2016: Canh Thân 37 Tuổi – Dương Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Canh Thân 37 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 16-2-1980 đến 14-2-1981) Vật Phẩm May Mắn: Liên Niên Đồng Tử Tướng tinh: Con Chó Con dòng: Thanh Đế, cô quạnh MẠNG: Thạch lựu Mộc

Xem Tử Vi năm 2016: Nhâm Thân 25 Tuổi – Dương Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Nhâm Thân 25 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 04-2-1992 đến 22-1-1993) Vật Phẩm May Mắn: Đèn Ngũ Hành Pha Lê Tướng tinh: Con Dê Con dòng: Bạch Đế, phú quý MẠNG : Kiếm

Xem Tử Vi năm 2016: Giáp Thân 73 Tuổi – Dương Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Giáp Thân 73 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 25 -1-1944 đến 12-2-1945) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Phỉ Thúy Tướng tinh: Con Heo Con dòng: Hắc Đế, Phú quý MẠNG: Tuyền tung

Xem Tử Vi năm 2016: Bính Thân 61 Tuổi – Dương Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Bính Thân 61 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 12-2-1956 đến 30-1-1957) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Pha Lê Tướng tinh: Con Quạ con dòng: Xích Đế. Cô quạnh MẠNG: Sơn hạ Hỏa (

Xem Tử Vi năm 2016: Mậu Thân 49 Tuổi – Dương Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Mậu Thân 49 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 30-1-1968 đến 16-2-1969) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Tam Hợp Thân Tí Thìn Tướng tinh: Lạc Đà Con dòng: Huỳnh Đế. Quan lộc MẠNG: Đại

Xem Tử Vi năm 2016: Canh Thân 37 Tuổi – Dương Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Canh Thân 37 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 16-2-1980 đến 14-2-1981) Vật Phẩm May Mắn: Ngọc Bội Tiền May Mắn Tướng tinh : Con chó Con dòng : Thanh Đế. Cô quạnh MẠNG

Xem Tử Vi năm 2016: Nhâm Thân 25 Tuổi – Dương Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Nhâm Thân 25 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 04-2-1992 đến 22-1-1993) Vật Phẩm May Mắn: Cặp Tỳ Hưu Ngậm Tiền Tướng tinh: Con Dê con dòng: Bạch Đế. Phú Quý MẠNG: Kiếm phong

Xem Tử Vi năm 2015: Nhâm Thân 84 Tuổi – Dương Nam

NHÂM THÂN – 84 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 6-2-1932 đến 25-1-1933) Vật Phẩm May Mắn: Cây Đá Thạch Anh Tướng tinh: Con Dê. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (vàng trong kiếm)

Xem Tử Vi năm 2015: Giáp Thân 72 Tuổi – Dương Nam

GIÁP THÂN – 72 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 25-1-1944 đến 12-2-1945) Vật Phẩm May Mắn: Rùa Chúc Thọ   Tướng tinh: Con Heo. Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy (nước trong giếng)

Xem Tử Vi năm 2015: Bính Thân 60 Tuổi – Dương Nam

BÍNH THÂN – 60 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ 12-2-1956 đến 30-1-1957) Vật Phẩm May Mắn: Quan Âm Bình An   Tướng tinh: Con Quạ- Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi)

Xem Tử Vi năm 2015: Mậu Thân 48 Tuổi – Dương Nam

MẬU THÂN – 48 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 30-1-1968 đến 16-2-1969) Vật Phẩm May Mắn: Thuyền Vàng Hợp Kim   Tướng tinh: Con Lạc Đà. Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Đất

Xem Tử Vi năm 2015: Canh Thân 36 Tuổi – Dương Nam

CANH THÂN – 36 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 16-2-1980 đến 14-2-1981) Vật Phẩm May Mắn: Quả Cầu Thạch Anh Tím   Tướng tinh: Con Chó.

Xem Tử Vi năm 2015: Nhâm Thân 24 Tuổi – Dương Nam

NHÂM THÂN – 24 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 4-2-1992 đến 22-1-1993) Vật Phẩm May Mắn: Long Trụ Hoàng Long   Tướng tinh: Con Dê – Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng

Xem Tử Vi năm 2015: Nhâm Thân 84 Tuổi – Dương Nữ

NHÂM THÂN – 84 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 06-2-1932 đến 25-1-1933) Vật Phẩm May Mắn: Cặp Voi Tụ Bảo   Tướng tinh: Con Dê- Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong Kim (Vàng trong Kiếm)

Xem Tử Vi năm 2015: Giáp Thân 72 Tuổi – Dương Nữ

GIÁP THÂN – 72 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ 25-1-1944 đến 12-2-1945) Vật Phẩm May Mắn: Tam Đa Đồng   Tướng tinh: Con Heo – Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Tuyền trung Thủy (Nước trong Giếng)

Xem Tử Vi năm 2015: Bính Thân 60 Tuổi – Dương Nữ

BÍNH THÂN – 60 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 12-2-1956 đến 30-1-1957) Vật Phẩm May Mắn: Gậy Như Ý Đông Linh   Tướng tinh : Con Quạ. Con dòng Xích Đế, cô quạnh.

Xem Tử Vi năm 2015: Mậu Thân 48 Tuổi – Dương Nữ

MẬU THÂN – 48 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 30-1-1968 đến 16-2-1969) Vật Phẩm May Mắn: Long Quy Thạch Anh Đen   Tướng tinh: Con Lạc Đà. Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ

Xem Tử Vi năm 2015: Canh Thân 36 Tuổi – Dương Nữ

CANH THÂN – 36 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 16-2-1980 đến 14-2-1981) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Thạch Anh Ưu Linh Đỏ   Tướng tinh: Con Sói. Con dòng Thanh Đế, cô quạnh MẠNG: Thạch lựu Mộc

Mua Hang Online