Tử Vi 2016 Tuổi Thìn

Xem Tử Vi năm 2016: Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 27 -1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn: Hồ lô Tự Nhiên TƯỚNG TINH: Chó sói con dòng; Hắc Đế, trường mang MẠNG: Trường lưu

Xem Tử Vi năm 2016: Giáp Thìn 53 Tuổi – Dương Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Giáp Thìn 53 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 13-2-1964 đến 01-2-1965) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di lạc Đá Mắt Mèo TƯỚNG TINH: Con Rắn Con dòng : Xích Đế, Tân khổ MẠNG:

Xem Tử Vi năm 2016: Bính Thìn 41 Tuổi – Dương Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Bính Thìn 41 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 31-1-1976 đến 17-2-1977) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Đá Khổng Tước TƯỚNG TINH: Con Chuột Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quý MẠNG: Sa trung Thổ

Xem Tử Vi năm 2016: Mậu Thìn 29 Tuổi – Dương Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Mậu Thìn 29 Tuổi – Dương Nữ ( Sanh từ 17-2-1988 đến 05-2-1989) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Thạch Anh Ưu Linh Xanh TƯỚNG TINH: Con Quạ Con dòng: Thanh Đế, trường mạng MẠNG:

Xem Tử Vi năm 2016: Canh Thìn 17 Tuổi – Dương Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Canh Thìn 17 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 7-2-2000 đến 27-1-2001) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc Bình An TƯỚNG TINH: Lạc Đà Con dòng: Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Giang Hạ

Xem Tử Vi năm 2016: Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Nhâm Thìn 65 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 27-1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Bát Tiên Tướng tinh: Chó Sói, Con dòng: Hắc Đế, Trường mạng MẠNG: Trường lưu Thủy

Xem Tử Vi năm 2016: Giáp Thìn 53 Tuổi – Dương Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Giáp Thìn 53 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 13-2-1964 đến 01-2-1965) Vật Phẩm May Mắn: Mặt 12 Con Giáp Myanmar Tướng tinh: Con Rắn, Con dòng: Xích Đế, Tân Khổ MẠNG: Phúc Đăng

Xem Tử Vi năm 2016: Bính Thìn 41 Tuổi – Dương Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Bính Thìn 41 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 31-1-1-1976 đến 17-2-1977) Vật Phẩm May Mắn: Rồng Đồng Tướng tinh: Con Chuột, Con dòng: Huỳnh Đế, Phú quý Mạng: Sa trung Thổ (Đất pha

Xem Tử Vi năm 2016: Mậu Thìn 29 Tuổi – Dương Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Mậu Thìn 29 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 17-2-1988 đến 05-2-1989) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Tuổi Thìn Tướng tinh: Con Quạ, Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng MẠNG: Đại Lâm

Xem Tử Vi năm 2016: Canh Thìn 17 Tuổi – Dương Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Canh Thìn 17 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 7-2-2000 đến 27-1-2001) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bản Mệnh Tuổi Thìn Tướng tinh: Lạc Đà, Con dòng: Bạch Đế, Trường mạng MẠNG: Đại Lâm

Xem Tử Vi năm 2015: Mậu Thìn 88 Tuổi – Dương Nam

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU THÌN – 88 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 23-1-1928 đến 9-2-1929) Vật Phẩm May Mắn: Bảo Đao Rồng Tướng tinh: Con Quạ – Con dòng Thanh Đế, Trường mạng Mạng: Đại lâm Mộc

Xem Tử Vi năm 2015: Canh Thìn 76 Tuổi – Dương Nam

THÁI ẤT TỬ VI – CANH THÌN – 76 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 8-2-1940 đến 26-1-1941) Vật Phẩm May Mắn: Tam Đa Phúc Lộc Thọ Tướng tinh: Con Lạc Đà – Con dòng Bạch Đế, Trường mạng Mạng:

Xem Tử Vi năm 2015: Nhâm Thìn 64 Tuổi – Dương Nam

THÁI ẤT TỬ VI – NHÂM THÌN – 64 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 27-1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn: Quả Cầu Dạ Quang Tướng tinh: Chó Sói. Con dòng Hắc Đế, trường mạng MẠNG: Trường

Xem Tử Vi năm 2015: Giáp Thìn 52 Tuổi – Dương Nam

THÁI ẤT TỬ VI – GIÁP THÌN – 52 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 13-02-1964 đến 1-2-1965) Vật Phẩm May Mắn: Cặp Tỳ Hưu Tiêu Ngọc Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Xích Đế, tân khổ

Xem Tử Vi năm 2015: Bính Thìn 40 Tuổi – Dương Nam

THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH THÌN – 40 TUỔI –DƯƠNG NAM (Sanh từ 31-1-1976 đến 17-2-1977) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Tỳ Hưu Mắt Mèo Tướng tinh: Con Chuột – Con dòng Huỳnh Đế, Phú quý Mạng:

Xem Tử Vi năm 2015: Mậu Thìn 28 Tuổi – Dương Nam

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU THÌN – 28 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 17-2-1988 đến 5-2-1989) Vật Phẩm May Mắn: Gậy Như Ý Thăng Tiến Tướng tinh: Con Quạ. Con dòng Thanh Đế, trường mạng MẠNG:

Xem Tử Vi năm 2015: Mậu Thìn 88 Tuổi – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – MẬU THÌN – 88 TUỔI –DƯƠNG NỮ (Sanh từ 23-1-1928 đến 9-2-1929) Vật Phẩm May Mắn: Thạch Anh Tím Tài Vận Tướng tinh: Con Quạ – Con dòng Thanh Đế, Trường mạng Mạng: Đại

Xem Tử Vi năm 2015: Canh Thìn 76 Tuổi – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – CANH THÌN – 76 TUỔI –DƯƠNG NỮ (Sanh từ 8-2-1940 đến 26-1-1941) Vật Phẩm May Mắn: Cặp Tỳ Hưu Bảo Trợ Sức Khỏe Tướng tinh: Con Lạc Đà – Con dòng Bạch Đế, Trường

Xem Tử Vi năm 2015: Nhâm Thìn 64 Tuổi – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – NHÂM THÌN – 64 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 27-1-1952 đến 13-2-1953) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Con Giáp Ngọc Myanmar Tướng tinh: Chó Sói. Con dòng Hắc Đế, trường mạng MẠNG:

Xem Tử Vi năm 2015: Giáp Thìn 52 Tuổi – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – GIÁP THÌN – 52 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 13-02-1964 đến 1-2-1965) Vật Phẩm May Mắn: Cây Tài Lộc Phong Thủy Luân Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Xích Đế, tân

Xem Tử Vi năm 2015: Bính Thìn 40 Tuổi – Dương Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – BÍNH THÌN – 40 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 31-01-1976 đến 17-2-1977) Vật Phẩm May Mắn: Thuyền Buồm Rồng Tướng tinh: Con Chuột – Con dòng Huỳnh Đế, Phú quý MẠNG: Sa

Mua Hang Online