Tử Vi 2016 Tuổi Tị

Xem Tử Vi năm 2016: Tân Tỵ 76 Tuổi – Âm Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Tân Tỵ 76 Tuổi – Âm Nữ ( Sanh từ 27-1-1941 đến 14-2-1942) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Ngọc Đông Linh Tướng tinh: Con khỉ Con dòng : Bạch Đế, trường mạng MẠNG:

Xem Tử Vi năm 2016: Quý Tỵ 64 Tuổi – Âm Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Quý Tỵ 64 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 14-2-1953 đến 02-2-1954) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Đồng Tướng tinh: Chó Sói Con dòng: Hắc Đế, trường mạng. MẠNG: Trường lưu Thủy (Nước

Xem Tử Vi năm 2016: Ất Tỵ 52 Tuổi – Âm Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Ất Tỵ 52 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 02-2-1965 đến 20-1-1966) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Thạch Anh Vàng Tướng tinh: Con Trâu Con dòng: Xích Đế, tân khổ MẠNG: Phúc Đăng

Xem Tử Vi năm 2016: Đinh Tỵ 40 Tuổi – Âm Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Đinh Tỵ 40 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 18-2-1977 đến 06-2-1978 Vật Phẩm May Mắn: Long Quy Lam Ngọc Tướng tinh: Chim Cú Con dòng: Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Sa trung Thổ(

Xem Tử Vi năm 2016: Kỷ Tỵ 28 Tuổi – Âm Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Kỷ Tỵ 28 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 06-2-1989 đến 26-01-1990 Vật Phẩm May Mắn: Xâu 18 Xu Tướng tinh: Con khỉ Con dòng: Thanh Đế, trường mạng MẠNG : Đại lâm Mộc

Xem Tử Vi năm 2016: Tân Tỵ 76 Tuổi – Âm Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Tân Tỵ 76 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 27-1-1941 đến 14-2-1942) Vật Phẩm May Mắn: Rắn Vàng Ôm Vàng Tướng tinh: Con Khỉ, Con dòng: Bạch Đế, Trường mạng MẠNG : Bạch lạp

Xem Tử Vi năm 2016: Quý Tỵ 64 Tuổi – Âm Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Quý Tỵ 64 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 14-2-1953 đến 02-2-1954) Vật Phẩm May Mắn: Rắn Vàng Châu Đỏ Tướng tinh: Con Sói, Con dòng: Hắc Đế, Trường mạng MẠNG : Trường Lưu

Xem Tử Vi năm 2016: Ất Tỵ 52 Tuổi – Âm Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Ất Tỵ 52 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 02-2-1965 đến 20-1-1966) Vật Phẩm May Mắn: Rắn Vàng Trăng Ngọc Tướng tinh: Con Trâu, Con dòng: Xích Đế, Tân khổ MẠNG : Phúc đăng

Xem Tử Vi năm 2016: Đinh Tỵ 40 tuổi – Âm Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Đinh Tỵ 40 tuổi – Âm Nam (Sanh từ 18-2-1977 đến 06-2-1978) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Tướng tinh: Chim Cú, Con dòng: Huỳnh Đế, Phú Quý MẠNG : Sa

Xem Tử Vi năm 2016: Kỷ Tỵ 28 Tuổi – Âm Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Kỷ Tỵ 28 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 06-2-1989 đến 26-1-1990) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Chiêu Tài Tướng tinh: Con Khỉ, Con dòng: Thanh Đế, Trường mạng Mạng: Đại lâm Mộc

Xem Tử Vi năm 2015: Kỷ Tỵ 87 Tuổi – Âm Nam

THÁI ẤT TỬ VI – KỶ TỴ – 87 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 10-2-1929 đến 29-1-1930) Vật Phẩm May Mắn: Long Mã Tinh Thần Tướng tinh: Con Khỉ – Con dòng Thanh Đế, Trường mạng Mạng: Đại

Xem Tử Vi năm 2015: Tân Tỵ 75 Tuổi – Âm Nam

THÁI ẤT TỬ VI – TÂN TỴ – 75 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 27-1-1941 đến 14-2-1942) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Thạch Anh Vàng Tướng tinh: Con Khỉ – Con dòng Bạch Đế, trường mạng MẠNG:

Xem Tử Vi năm 2015: Quý Tỵ 63 Tuổi – Âm Nam

THÁI ẤT TỬ VI – QUÝ TỴ – 63 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 14-2-1953 đến 2-2-1954) Vật Phẩm May Mắn: Đèn Ngũ Hành Đồng Tướng tinh: Con Chó Sói – Con dòng Hắc Đế, trường mạng MẠNG:

Xem Tử Vi năm 2015: Ất Tỵ 51 Tuổi – Âm Nam

THÁI ẤT TỬ VI – ẤT TỴ – 51 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 2-2-1965 đến 20-1-1966) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Phật Bản Mệnh Tướng tinh: Con Trâu – Con dòng Xích Đế, tân khổ MẠNG:

Xem Tử Vi năm 2015: Đinh Tỵ 39 Tuổi – Âm Nam

THÁI ẤT TỬ VI – ĐINH TỴ – 39 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 18-2-1977 đến 6-2-1978) Vật Phẩm May Mắn: Cá Chép Vượt Vũ Môn Tướng tinh: Con Cú – Con dòng Huỳnh Đế, Phú quý Mạng:

Xem Tử Vi năm 2015: Kỷ Tỵ 27 Tuổi – Âm Nam

KỶ TỴ – 27 TUỔI –ÂM NAM (Sanh từ 6-2-1989 đến 26-1-1990) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tỳ Hưu Thạch Anh Đen Tướng tinh: Con Khỉ – Con dòng Thanh Đế, Trường mạng Mạng: Đại lâm Mộc (Cây rừng

Xem Tử Vi năm 2015: Kỷ Tỵ 87 Tuổi – Âm Nữ

THÁI ẤT TỬ VI –KỶ TỴ – 87 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 10-2-1929 đến 29-1-1930) Vật Phẩm May Mắn: Hồ Lô Đồng Tướng tinh: Con Khỉ – Con dòng Bạch Đế, trường mạng MẠNG: Đại lâm Mộc

Xem Tử Vi năm 2015: Tân Tỵ 75 Tuổi – Âm Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – TÂN TỴ – 75 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 27-1-1941 đến 14-2-1942) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc Xanh Tía Tướng tinh: Con Khỉ – Con dòng Bạch Đế, trường mạng MẠNG:

Xem Tử Vi năm 2015: Quý Tỵ 63 Tuổi – Âm Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – QUÝ TỴ – 63 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 14-2-1953 đến 2-2-1954) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Ngọc Myanmar Tướng tinh: Chó Sói – Con dòng Hắc Đế, trường mạng MẠNG: Trường Lưu

Xem Tử Vi năm 2015: Ất Tỵ 51 Tuổi – Âm Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – ẤT TỴ – 51 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 2-2-1965 đến 20-1-1966) Vật Phẩm May Mắn: Ấn Rồng Tăng Quyền Lực Tướng tinh: Con Trâu – Con dòng Xích Đế, tân khổ

Xem Tử Vi năm 2015: Đinh Tỵ 39 Tuổi – Âm Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – ĐINH TỴ – 39 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 18-2-1977 đến 16-2-1978) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Tỳ Hưu Tướng tinh: Chim Cú. Con dòng Huỳnh Đế, Phú Quý MẠNG: Sa

Mua Hang Online