Tử Vi 2016 Tuổi Tuất

Xem Tử Vi năm 2016: Bính Tuất 71 Tuổi – Dương Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Bính Tuất 71 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 02-2-1946 đến 21-1-1947) Vật Phẩm May Mắn: Rùa Đồng Tướng tinh: Con Trâu Con dòng: Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Ốc thượng Thổ (Đất tò

Xem Tử Vi năm 2016: Mậu Tuất 59 Tuổi – Dương Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Mậu Tuất 59 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 18-2-1958 đến 07-2-1959) Vật Phẩm May Mắn: Cá Kim Long Vàng Tướng tinh: Con vượn Con dòng: Thanh Đế, phú quý MẠNG: Bình địa Mộc

Xem Tử Vi năm 2016: Canh Tuất 47 Tuổi – Dương Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Canh Tuất 47 Tuổi – Dương Nữ ( Sanh từ 06-2-1970 đến 26-1-1971) Vật Phẩm May Mắn: Long Quy Hoàng Long Vàng Tướng tinh: Con Cáo – Con dòng: Bạch Đế, phú quý MẠNG:

Xem Tử Vi năm 2016: Nhâm Tuất 35 Tuổi – Dương Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Nhâm Tuất 35 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 25-1-1982 đến 12-2-1983) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Ngọc Myanmar Tướng tinh : Chim Trĩ Con dòng: Hắc Đế, quan lộc, tân khổ MẠNG :

Xem Tử Vi năm 2016: Giáp Tuất 23 Tuổi – Dương Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Giáp Tuất 23 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 10-2-1994 đến 30-1-1995) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Vảy Rồng Tướng tinh: Con Ngựa Con dòng: Xích Đế, cô quạnh MẠNG:

Xem Tử Vi năm 2016: Bính Tuất 71 Tuổi – Dương Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Bính Tuất 71 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 02-2-1946 đến 21-1-1947) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc Cẩm Thạch Tướng tinh: Con Trâu Con dòng: Huỳnh Đế. Phú Quý MẠNG: Ốc thượng

Xem Tử Vi năm 2016: Mậu Tuất 59 Tuổi – Dương Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Mậu Tuất 59 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 18-2-1958 đến 07-2-1959) Vật Phẩm May Mắn: Tam Hợp Dần Ngọ Tuất Tướng tinh: Con Vượn Con dòng Thanh Đế, Phú quý MẠNG: Bình địa

Xem Tử Vi năm 2016: Canh Tuất 47 Tuổi – Dương Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Canh Tuất 47 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 06-2-1970 đến 26-1-1971) Vật Phẩm May Mắn: Nhẫn Hổ Phù Tướng tinh: Con Cáo Con dòng: Bạch Đế, Phú Quý MẠNG: Xuyến xoa Kim (

Xem Tử Vi năm 2016: Nhâm Tuất 35 Tuổi – Dương Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Nhâm Tuất 35 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 25-1-1982 đến 12-2-1983) Vật Phẩm May Mắn: Mặt Hổ Phách Tướng tinh: Chim Trĩ Con dòng: Hắc Đế. Quan lộc, Tấn khổ MẠNG: Đại hải

Xem Tử Vi năm 2016: Giáp Tuất 23 Tuổi – Dương Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Giáp Tuất 23 Tuổi – Dương Nam (Sanh từ 10-2-1994 đến 30-1-1995) Vật Phẩm May Mắn: Chim Anh Vũ Lapis Tướng tinh: Con ngựa Con dòng: Xích Đế. Cô quạnh MẠNG: Sơn đầu Hỏa

Xem Tử Vi năm 2015: Giáp Tuất 82 Tuổi – Dương Nữ

GIÁP TUẤT – 82 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 14-2-1934 đến 3-2-1935) Vật Phẩm May Mắn: Rùa Xanh Ban Phước   Tướng tinh : Con Ngựa: Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên

Xem Tử Vi năm 2015: Bính Tuất 70 Tuổi – Dương Nữ

BÍNH TUẤT – 70 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 2-2-1946 đến 21-1-1947) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc Thanh Ngọc   Tướng tinh : Con Trâu: Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG : Ốc thượng Thổ (Đất

Xem Tử Vi năm 2015: Mậu Tuất 58 Tuổi – Dương Nữ

MẬU TUẤT – 58 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 18-2-1958 đến 7-2-1959) Vật Phẩm May Mắn: Bình Phượng Hoàng   Tướng tinh : Con Vượn. Con dòng Thanh Đế, phú quý MẠNG : Bình địa Mộc (Cây sát đất)

Xem Tử Vi năm 2015: Canh Tuất 46 Tuổi – Dương Nữ

CANH TUẤT – 46 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 6-2-1970 đến 26-1-1971) Vật Phẩm May Mắn: Cầu Thạch Anh Vàng Non   Tướng tinh: Con Cáo. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Thoa xuyến Kim (

Xem Tử Vi năm 2015: Nhâm Tuất 34 Tuổi – Dương Nữ

NHÂM TUẤT 34 TUỔI – DƯƠNG NỮ (Sanh từ ngày 25-1-1982 đến 13-2-1983) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng   Tướng tinh: Con Trĩ.

Xem Tử Vi năm 2015: Giáp Tuất 22 Tuổi – Dương Nữ

GIÁP TUẤT – 22 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 23-1-1994 đến 10-2-1995) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Hổ Phách   Tướng tinh: Con Ngựa, Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi)

Xem Tử Vi năm 2015: Giáp Tuất 82 Tuổi – Dương Nam

GIÁP TUẤT – 82 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 14-2-1934 đến 3-1-1935) Vật Phẩm May Mắn: Đào Tiên Chúc Thọ   Tướng tinh : Con Ngựa: Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên

Xem Tử Vi năm 2015: Bính Tuất 70 Tuổi – Dương Nam

BÍNH TUẤT – 70 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 2-2-1946 đến 21-1-1947) Vật Phẩm May Mắn: Xâu Hồ Lô Bình An   Tướng tinh : Con Trâu: Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG : Ốc Thượng Thổ (Đất

Xem Tử Vi năm 2015: Mậu Tuất 58 Tuổi – Dương Nam

MẬU TUẤT – 58 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 18-2-1958 đến 7-3-1959) Vật Phẩm May Mắn: Thiềm Thừ Tài Lộc   Tướng tinh : Con Vượn. Con dòng Thanh Đế, phú quý MẠNG : Bình địa Mộc (Cây sát

Xem Tử Vi năm 2015: Canh Tuất 46 Tuổi – Dương Nam

CANH TUẤT – 46 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 6-2-1970 đến 26-1-1971) Vật Phẩm May Mắn: Cặp Kỳ Lân Lam Ngọc   Tướng tinh : Con Cáo. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG : Xuyến xoa Kim (Vàng

Xem Tử Vi năm 2015: Nhâm Tuất 34 Tuổi – Dương Nam

NHÂM TUẤT 34 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 25-1-1982 đến 13-2-1983) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Đá Thanh Kim   Tướng tinh: Con Tĩ. Con dòng Hắc Đế, quan lộc MẠNG: Đại hải Thủy ( Nước

Mua Hang Online