Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Dần – nam mạng

Image tuoi-giap-dan-nam-mang.jpg

Sanh năm: 1914 đến 1974 và 2034 Cung KHÔN. Trực KHAI Mạng ĐẠI KHÊ THÙY (nước khe lớn) Khắc SƠN HẠ HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý) Xương CON CỌP

Xem tử vi năm 2014 tuổi Quý Mão – nam mạng

Image tuoi-quy-mao-nam-mang.jpg

Sanh năm: 1903, 1963 và 2023 Cung ĐOÀI.

Xem tử vi năm 2014 tuổi Tân Mão – nữ mạng

Image tuoi-tan-mao-nu-mang.jpg

Sanh năm: 1951, 2011 và 2071 Cung LY Mạng TÒNG BÁ MỘC (cây tòng, cây bá) Xương CON MÈO. Tướng tinh CON RẮN Sao: Thủy diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh Hạn: Toán Tận: Tật bệnh, Hao tài Mạng: Mộc

Xem tử vi năm 2014 tuổi Đinh Mão – nữ mạng

Image tuoi-dinh-mao-nu-mang.jpg

Sanh năm: 1927, 1987 và 2047 Cung CÀN Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lư) Xương CON MÈO. Tướng tinh CON GÀ Bà Chúa Ngọc độ mạng Sao: Thủy diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh Hạn: Toán Tận: Tật

Xem tử vi năm 2014 tuổi Tân Mão – nam mạng

Image tuoi-tan-mao-nam-mang.jpg

Sanh năm: 1951, 2011 và 2071 Cung TỐN.

Xem tử vi năm 2014 tuổi Đinh Mão – nam mạng

Image tuoi-dinh-mao-nam-mang.jpg

Sanh năm: 1927, 1987 và 2047 Cung KHẢM. Trực CHẤP Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lư) Khắc KIẾM PHONG KIM Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON MÈO. Tương tinh CON GÀ Sao: Mộc đức: Đắc công danh,

Xem tử vi năm 2014 tuổi Ất Mão – nam mạng

Image tuoi-at-mao-nam-mang.jpg

Sanh năm: 1915, 1975 và 2035 Cung TỐN. Trực BẾ Mạng ĐẠI KHÊ THỦY (nước khe lớn) Khắc SƠN HẠ HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý) Xương CON MÈO. Tướng tinh CON DƠI Sao: Thủy diệu: Tài lộc, Hưng

Xem tử vi năm 2014 tuổi Quý Mão – nữ mạng

Image tuoi-quy-mao-nu-mang.jpg

Sanh năm: 1903 đến 1963 và 2033 Cung LY. Mạng KIM BẠCH KIM (vàng trắng) Xương CON MÈO

Xem tử vi năm 2014 tuổi Ất Mão – nữ mạng

Image tuoi-at-mao-nu-mang.jpg

Sanh năm: 1915, 1975 và 2035 Cung LY Mạng ĐẠI KHUÊ THỦY (nước khe lớn) Xương CON MÈO. Tướng tinh CON DƠI Sao: Mộc đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc Hạn: Tam Kheo: Bệnh tật liên quan đến chân

Xem tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Thìn – nam mạng

3

Sanh năm: 1952 , 2012 và 2072 Cung CHẤN. Trực KIÊN Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (trường mạng) Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Sao: Thái âm: Toại

Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Thìn – nữ mạng

9e583d5f141.jpg

Sanh năm: 1916, 1976 và 2036 Cung KHẢM Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát) Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON CHUỘT Sao: Vân hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng Hạn: Ngũ Mộ: Hao tiền tốn của Mạng: Thổ gặp năm

Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Thìn – nam mạng

tpc04-7-tranh-hoa-xep-01

Sanh năm: 1916, 1976 và 2036   Cung CHẤN. Trực KIÊN Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát) Khắc DƯƠNG LIỄU MỘC Con nhà HUỲNG ĐẾ (phú quý) Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON CHUỘT xem tu vi 2014

Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Thìn – nữ mạng

9e583d5f141.jpg

Sanh năm: 1904, 1964 và 2024 Cung TỐN Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đèn nhỏ) Xương CON RỒNG. Tương tinh CON RẮN Sao: Thổ tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng Hạn: Huỳnh Tuyền: Bệnh nặng, hao tài, tốn của Mạng: Hỏa

Xem tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Thìn – nữ mạng

9e583d5f141.jpg

Sanh năm: 1952 , 2012 và 2072 Cung KHẢM Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài) Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Sao: Thái bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật Hạn: Thiên La: Đề phòng tai

Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Thìn – nam mạng

9e583d5f141.jpg

Sanh năm: 1904, 1964 và 2024 Cung CẤN. Trực PHÁ Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đ èn nhỏ) Khắc XOA XUYẾN KIM Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON RỒNG.

Xem tử vi năm 2014 tuổi Mậu Thìn – nữ mạng

9e583d5f141.jpg

Sanh năm: 1928, 1988 và 2048 Cung ĐOÀI Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn) Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON QUA Sao: Thái bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật Hạn: Thiên La: Đề phòng tai nạn

Xem tử vi năm 2014 tuổi Mậu Thìn – nam mạng

9e583d5f141.jpg

Sanh năm: 1928, 1988 và 2048   Cung LY. Trực THÂU Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn) Khắc ĐẠI TRẠCH THỔ Con nhà THANH ĐẾ (trường mạng) Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON QUẠ Sao: Thái âm: Toại

Xem tử vi năm 2014 tuổi Đinh Tỵ – nam mạng

9e583d5f141.jpg

Sanh năm: 1917, 1977 và 2037 Cung KHÔN.

Xem tử vi năm 2014 tuổi Quý Tỵ – nam mạng

9e583d5f141.jpg

Sanh năm: 1953, 2013 và 2073 Cung KHÔN. Trực TRỪ Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (trường mạng) Xương CON RẮN

Xem tử vi năm 2014 tuổi Đinh Tỵ – nữ mạng

9e583d5f141.jpg

Sanh năm: 1917, 1977 và 2037 Cung KHÔN Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát) Xương CON RẮN.

Xem tử vi năm 2014 tuổi Quý Tỵ – nữ mạng

9e583d5f141.jpg

Sanh năm:1953, 2013 và 2073 Cung KHÔN Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài) Xương CON RẮN.


TuviGLOBAL – Xem Tử Vi Chính Xác – Xem Bói Tướng Số Trọn Đời

Mua Hang Online