bói tử vi 2015

Xem Tử Vi năm 2015: Đinh Hợi 69 TUỔI – ÂM NỮ

ĐINH HỢI – 69 TUỔI- ÂM NỮ (Sanh từ 22-1-1947 đến 9-2-1948) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Ngọc Nguyên Bản   Tướng tinh : Con Dơi. Con dòng Huỳnh Đế, phú quý. MẠNG : Ốc thượng Thổ (Đất tò

Xem Tử Vi năm 2015: Tân Hợi 45 TUỔI – ÂM NỮ

TÂN HỢI – 45 TUỔI- ÂM NỮ (Sanh từ 27-1-1971 đến 14-2-1972) Vật Phẩm May Mắn: Thuyền Buồm Thuận Lợi   Tướng tinh : Con Cọp. Con dòng Bạch Đế, phú quý

Xem Tử Vi năm 2015: Ất Hợi 21TUỔI – ÂM NỮ

ẤT HỢI – 21 TUÔI – ÂM NỮ (Sanh từ 21-1-1995 đến 3-2-1996) Vật Phẩm May Mắn: Như Ý Thập Toàn   Tướng tinh : Con Hươu. Con dòng Xích Đế, cô quạnh. MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa

Xem Tử Vi năm 2015: Ất Hợi 81TUỔI – ÂM NAM

ẤT HỢI 81 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 4-2-1935 đến 23-1-1936) Vật Phẩm May Mắn: Tam Đa Phúc Lộc Thọ   Tướng tinh: Con Hươu.

Xem Tử Vi năm 2015: Kỷ Hợi 57 TUỔI – ÂM NAM

KỶ HỢI – 57 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 8-2-1959 đến 27-1-1960) Vật Phẩm May Mắn: Chuỗi Ngọc Phỉ Thúy A+   Tướng tinh : Con Gấu : Con dòng Thanh Đế, phú quý MẠNG : Bình địa Mộc

Xem Tử Vi năm 2015: Tân Hợi 45 TUỔI – ÂM NAM

TÂN HỢI – 45 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 27-1-1971 đến 14-2-1972) Vật Phẩm May Mắn: Tỳ Hưu Đá Hoàng Long   Tướng tinh : Con Cọp. Con dòng Bạch Đế, phú quý. MẠNG : Xuyến xoa Kim (Vàng

Xem Tử Vi năm 2015: Quý Hợi 33 TUỔI – ÂM NAM

QUÝ HỢI – 33 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 13-2-1983 đến 01-2-1984) Vật Phẩm May Mắn: Hợi Vượng Tài   Tướng tinh : Con Gà.

Xem Tử Vi năm 2015: Quý Hợi 33 TUỔI – ÂM NAM

QUÝ HỢI – 33 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 13-2-1983 đến 01-2-1984) Vật Phẩm May Mắn: Hợi Vượng Tài   Tướng tinh : Con Gà. Con dòng Hắc Đế, quan lộc

Xem Tử Vi năm 2015: Ất Hợi 21 TUỔI – ÂM NAM

ẤT HỢI – 21 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 31-1-1995 đến 18-2-1996) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bạn Mệnh Mắt Mèo   Tướng tinh : Con Hươu. Con dòng Xích Đế, cô quạnh. MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa

Xem Tử Vi năm 2015: Ất Hợi 21 TUỔI – ÂM NAM

ẤT HỢI – 21 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 31-1-1995 đến 18-2-1996) Vật Phẩm May Mắn: Phật Bạn Mệnh Mắt Mèo   Tướng tinh : Con Hươu. Con dòng Xích Đế, cô quạnh

Xem Tử Vi năm 2015: Giáp Tuất 82 Tuổi – Dương Nữ

GIÁP TUẤT – 82 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 14-2-1934 đến 3-2-1935) Vật Phẩm May Mắn: Rùa Xanh Ban Phước   Tướng tinh : Con Ngựa: Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên

Xem Tử Vi năm 2015: Bính Tuất 70 Tuổi – Dương Nữ

BÍNH TUẤT – 70 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 2-2-1946 đến 21-1-1947) Vật Phẩm May Mắn: Phật Di Lạc Thanh Ngọc   Tướng tinh : Con Trâu: Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG : Ốc thượng Thổ (Đất

Xem Tử Vi năm 2015: Mậu Tuất 58 Tuổi – Dương Nữ

MẬU TUẤT – 58 TUỔI- DƯƠNG NỮ (Sanh từ 18-2-1958 đến 7-2-1959) Vật Phẩm May Mắn: Bình Phượng Hoàng   Tướng tinh : Con Vượn. Con dòng Thanh Đế, phú quý MẠNG : Bình địa Mộc (Cây sát đất)

Xem Tử Vi năm 2015: Bính Tuất 70 Tuổi – Dương Nam

BÍNH TUẤT – 70 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 2-2-1946 đến 21-1-1947) Vật Phẩm May Mắn: Xâu Hồ Lô Bình An   Tướng tinh : Con Trâu: Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG : Ốc Thượng Thổ (Đất

Xem Tử Vi năm 2015: Canh Tuất 46 Tuổi – Dương Nam

CANH TUẤT – 46 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 6-2-1970 đến 26-1-1971) Vật Phẩm May Mắn: Cặp Kỳ Lân Lam Ngọc   Tướng tinh : Con Cáo. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG : Xuyến xoa Kim (Vàng

Xem Tử Vi năm 2015: Nhâm Tuất 34 Tuổi – Dương Nam

NHÂM TUẤT 34 TUỔI – DƯƠNG NAM (Sanh từ ngày 25-1-1982 đến 13-2-1983) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tay Đá Thanh Kim   Tướng tinh: Con Tĩ. Con dòng Hắc Đế, quan lộc MẠNG: Đại hải Thủy ( Nước

Xem Tử Vi năm 2015: Giáp Tuất 22 Tuổi – Dương Nam

GIÁP TUẤT – 22 TUỔI- DƯƠNG NAM (Sanh từ 10-2-1994 đến 30-1-1995) Vật Phẩm May Mắn: Quan Công Đồng   MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO : Thái Bạch : ốm đau, hao tốn HẠN :

Xem Tử Vi năm 2015: Quý Dậu 83 Tuổi – Âm Nam

QUÝ DẬU – 83 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 26-1-1933 đến 13-2-1934) Vật Phẩm May Mắn: Tranh Tứ Quý Đá Lục Yên   Tướng tinh: Con Đười ươi. Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kiếm phong

Xem Tử Vi năm 2015: Kỷ Dậu 47 Tuổi – Âm Nam

KỶ DẬU- 47 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 17-2-1969 đến 5-2-1970) Vật Phẩm May Mắn: Long Phụng Sum Vầy   Tướng tinh: Con Thỏ- Con dòng Huỳnh Đế, quan lộc MẠNG: Đại trạch Thổ (Đất nhà lớn) SAO:

Xem Tử Vi năm 2015: Quý Dậu 23 Tuổi – Âm Nam

QUÝ DẬU – 23 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 23-1-1993 đến 9-2-1994) Vật Phẩm May Mắn: Thất Tinh Trận Thạch Anh Vàng   Tướng tinh: Con Đười Ươi. Con dòng Bạch Đế, Phú quý MẠNG: Kiếm phong

Xem Tử Vi năm 2015: Đinh Dậu 59 Tuổi – Âm Nữ

ĐINH DẬU – 59 TUỔI- ÂM NỮ (Sanh từ 31-1-1957 đến 17-2-1958) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Ngọc Hồng Lục Bảo   Tướng tinh : Con Khỉ. Con dòng Xích Đế, cô quạnh

Mua Hang Online