bói tướng nốt ruồi

Xem tướng về nốt ruồi

tuong-not-ruoi

Tướng về nốt ruồi 1. Nốt ruồi mọc ở góc trán : đa phu , háo sắc 2. Nốt ruồi mọc ngay giữa trán, khắc phu và hại 3. Các nốt ruồi mọc gần mắt, ấn đường, sơn căn, mũi,

Mua Hang Online