lưu giữ thai khí

Những mẹo phong thủy phòng ngủ thúc đẩy vận may con cái

Những mẹo phong thủy phòng ngủ thúc đẩy vận may con cái

Theo phong thủy ngày xưa thì bậc cửa có thể lưu giữ thai khí, tuy nhiên hiện nay không còn nhiều kiến trúc sử dụng bậc cửa này cho phòng ngủ. Mẹo để bạn giải quyết vấn đề này

Phong thủy phòng ngủ giúp vợ chồng ‘mắn đẻ’

Phong thủy phòng ngủ giúp vợ chồng mắn đẻ

Thời xưa, ngoài cửa chính trong nhà, người ta còn bố trí bậc cửa tại phòng ngủ. Theo phong thủy , bậc cửa có thể lưu giữ thai khí.

Mua Hang Online