xem bói năm 2014

Xem tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Tý – nam mạng

Image tuoi-nham-ty-nam-mang.jpg

Sanh năm: 1912, 1972 và 2032 Cung CHẤN. Trực CHẤP Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Khắc ỐC THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (quan lộc, tân khổ) Xương CON CHUỘT

Xem tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Tý – nữ mạng

Image tuoi-nham-ty-nu-mang.jpg

Sanh năm: 1912, 1972 và 2032 Cung CHẤN. Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Xương CON CHUỘT.

Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Tý – nam mạng

Image tuoi-canh-ty-nam-mang.jpg

Sanh năm: 1900, 1960, 2020 và 2080 Cung CÀN. Trực THÀNH Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc, cô quạnh) Xương CON CHUỘT

Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Tý – nữ mạng

Image tuoi-canh-ty-nu-mang.jpg

Sanh năm: 1900, 1960 và 2020 Cung CÀN Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON RẮN Sao: Thủy diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh Hạn: Toán Tận: Tật bệnh, Hao tài Mạng: Thổ gặp

Xem tử vi năm 2014 tuổi Mậu Tý – nữ mạng

Image tuoi-mau-ty-nu-mang.jpg

Sanh năm: 1948, 2008 và 2068 Cung CÀN Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Xương CON CHUỘT Tướng tinh CON CHÓ SÓI tu vi 2014 Sao: Mộc đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc Hạn: Tam Kheo: Bệnh tật

Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Tý – nam mạng

Image tuoi-binh-ty-nam-mang.jpg

Sanh năm: 1936, 1996 và 2056 Cung CẤN. Trực THÀNH Mạng GIÁNG HẠ THỦY (nước mù sương) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (cô quạnh) Xương CON CHUỘT.

Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Tý – nữ mạng

Image tuoi-binh-ty-nu-mang.jpg

Sanh năm: 1936, 1996 và 2056 Cung CHẤN Mạng GIÁNG HẠ THỦY (nước mù sương) Xương CON CHUỘT.

Xem tử vi năm 2014 tuổi Mậu Tý – nam mạng

Image tuoi-mau-ty-nam-mang.jpg

Sanh năm: 1948, 2008 và 2068 Cung CÀN.

Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Tý – Nam mạng

Image tuoi-giap-ty.jpg

Sanh năm: 1924, 1984 và 2044 Cung CHẤN. Trực BẾ Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Khắc BÌNH ĐỊA MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHUỘT Tướng tinh CON CHÓ SÓI tu vi 2014 Sao

Xem tử vi năm 2014 tuổi Giáp Tý – nữ mạng

Image tuoi-giap-ty-nu-mang.jpg

Sanh năm: 1924, 1984 và 2044 Cung CHẤN Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Xương CON CHUỘT Tướng tinh CON CHÓ SÓI tu vi 2014 Sao: Mộc đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc Hạn: Ngũ Mộ: Hao tiền

Xem tử vi năm 2014 tuổi Tân Sửu – nam mạng

Image tuoi-tan-suu-nam-mang.jpg

Sanh năm: 1961, 2021 và 2081 Cung ĐOÀI. Trực THÂU Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNG ĐẾ (phú quý) Xương CON TRÂU.

Xem tử vi năm 2014 tuổi Tân Sửu – nữ mạng

Image tuoi-tan-suu-nu-mang.jpg

Sanh năm: 1961, 2021 và 2081 Cung ĐOÀI Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Sao: Thái bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật Hạn: Thiên La: Đề phòng tai nạn

Xem tử vi năm 2014 tuổi Quý Sửu – nam mạng

Image tuoi-quy-suu-nam-mang.jpg

Sanh năm: 1913, 1973 và 2033 Cung CÀN.

Xem tử vi năm 2014 tuổi Quý Sửu – nữ mạng

Image tuoi-quy-suu-nu-mang.jpg

Sanh năm: 1913, 1973 và 2033 Cung TỐN. Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON CUA BIỂN Sao: Thổ tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng Hạn: Huỳnh Tuyền: Bệnh nặng, hao tài, tốn của Mạng: Mộc

Xem tử vi năm 2014 tuổi Ất Sửu – nam mạng

Image tuoi-at-suu-nam-mang.jpg

Sanh năm: 1925, 1985 và 2045 Cung TỐN. Trực KIÊN Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Khắc BÌNH ĐỊA MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON TRÂU.

Xem tử vi năm 2014 tuổi Ất Sửu – nữ mạng

Image tuoi-at-suu-nu-mang.jpg

Sanh năm: 1925, 1985 và 2045 Cung TỐN Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Xương CON TRÂU.

Xem tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Sửu – nam mạng

Image tuoi-ky-suu-nam-mang.jpg

Sanh năm: 1949, 2009 và 2069 Cung ĐOÀI. Trực BÌNH Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà XÍCH ĐẾ (phú quý) Xương CON TRÂU.

Xem tử vi năm 2014 tuổi Kỷ Sửu – nữ mạng

Image tuoi-ky-suu-nam-mang.jpg

Sanh năm: 1949, 2009 và 2069 Cung ĐOÀI Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CHIM CÚ Sao: Vân hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng Hạn: Ngũ Mộ: Hao tiền tốn của Mạng: Hỏa gặp năm

Xem tử vi năm 2014 tuổi Canh Dần – nam mạng

Image tuoi-canh-dan-nam-mang.jpg

Sanh năm: 1950, 2010 và 2070 Cung KHÔN. Trực NGUY Mạng TÒNG BÁ MỘC (cây tòng, cây bá) Khắc LỘ BÀN THỔ Con nhà THANH ĐẾ (trường mạng) Xương CON CỌP.

Xem tử vi năm 2014 tuổi Nhâm Dần – nam mạng

Image tuoi-nham-dan-nam-mang.jpg

Sanh năm: 1962, 2022 và 2082 Cung CẤN.

Xem tử vi năm 2014 tuổi Bính Dần – nữ mạng

Image tuoi-binh-dan-nu-mang.jpg

Sanh năm: 1926, 1986 và 2046 Cung KHẢM Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lu) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON CHIM TRỈ Sao: Kế đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu Hạn: Thiên Tinh: Bị thưa kiện, thị phi Mạng: Hỏa

Mua Hang Online