xem ngày nhập trạch

Hướng dẫn xem ngày nhập trạch về nhà mới tháng 5 năm 2025

Thumbnail

Bật bóng đèn, mở cổng, mở cửa sổ, lễ bái là để ra mắt thần linh, thổ công, thổ địa cai quản trong nhà và khu vực. Đun nước vừa là khai bếp, bẩm báo với Táo quân, vừa là

Xem Ngày Tốt Xấu Phục Vụ Cho Công Việc, Cuộc Sống Mỗi Ngày

xem-ngay-tot-xau

Đây là công cụ Tra Cứu Phong Thủy cho các công việc thường nhật hoàn toàn tự động dựa trên thư viện phong thủy sẵn có, độ chính xác là tương đối. Các công việc quan trọng như xem ngày

Mua Hang Online